Mô hình nằm ở đâu trong quá trình làm đồ án của sinh viên kiến trúc?

Tuesday,
25/06/2019
0

Mô hình là một công cụ hữu ích trong môi trường giảng dạy và học kiến trúc. Trong phạm vi đồ án môn học, một phần không nhỏ sinh viên vẫn đang còn mặc định mô hình là bước cuối cùng, thể hiện chi tiết và đầy đủ phương án thiết kế của mình. 

Ngay từ những bước tư duy đồ án đầu tiên, một mô hình đơn sắc có thể biểu hiện các hình thức tổng thể và bố cục tổng mặt bằng, đưa ra hình dung ban đầu về cách thức mà thiết kế xuất hiện tại trong một bối cảnh nhất định. Các yếu tố khác như màu sắc, vật liệu, chi tiết có thể được giải thích và bổ sung ở giai đoạn tiếp theo. Dựng mô hình song song với quá trình phát triển và hoàn thiện ý tưởng đồ án là cách trực quan nhất để quan sát và cảm nhận cùng lúc ba chiều không gian.

Trong suốt quá trình làm đồ án kiến trúc, mô hình giúp sinh viên cụ thể hóa, hiểu rõ và hoàn toàn kiểm soát phương án thiết kế của mình. Do đó để đạt dược hiệu quả tốt nhất, mô hình nên được sử dụng trong suốt quá trình làm đồ án, thay đổi, chỉnh sửa, thể hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau.

Điều quan trọng nhất khi làm việc với mô hình trong quá trình làm đồ án của sinh viên là hiểu cũng như xác định rõ ràng làm mô hình để làm gì và thông tin muốn truyền tải thông qua mô hình là gì sau khi hoàn tất.

Theo Hà Giang

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: